Regulamin rejestracji domen

Regulamin rejestracji domen

Niniejszy regulamin opisuje zasady rejestracji domen internetowych w serwisie AfterMarket.pl.

Rejestracja domen

Poprzez złożenie zlecenia rejestracji, nabycia, transferu lub przechwycenia domeny, użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na rejestrację i utrzymywanie swoich domen poprzez jedną z następujących firm:

Złożenie zlecenia rejestracji, nabycia, transferu lub przechwycenia domeny oznacza akceptację regulaminu rejestru obsługującego dane domeny; w szczególności dla domen .pl oznacza akceptację regulaminów NASK rejestracji i utrzymania domen internetowych, znajdującymi się pod adresami:
http://www.dns.pl/regulamin.html
http://www.dns.pl/opcje.html
a także regulaminu rejestracji domen KeySystems, dostępnego pod adresem:
https://www.rrpproxy.net/Legal/Registration_Agreement

Status prawny domen

Właściciel serwisu nie udziela żadnych gwarancji co do statusu prawnego jakiejkolwiek domeny dostępnej do rejestracji lub kupna w serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu domeny ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia znaków towarowych wynikające z użytkowania domeny.

Usługa kontaktu lokalnego

Domeny, dla których rejestr obsługujący ich rejestrację wymaga podania danych zawierających adres w obrębie kraju lub regionu związanego z rejestracją tych domen, będą rejestrowane na dane lokalnego przedstawiciela spełniające warunki określone przez rejestr.

Wpis ten nie ogranicza możliwości zarządzania domeną przez użytkownika serwisu który ją zamówił. Niezależnie od dokonania wpisu, użytkownik odpowiada za wszelkie działania podejmowane przez siebie w ramach utrzymywania i zarządzania domeną..

Wizytówki stron

Właściciel serwisu udostępnia do każdej domeny zarejestrowanej w serwisie darmowy hosting o wielkości 5 MB przestrzeni dyskowej, bez ograniczeń ruchu. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby hosting stron działał prawidłowo, jednak nie daje żadnych gwarancji do do dostępności usługi. Parametry darmowego hostingu (takie jak powierzchnia dyskowa albo ograniczenia ruchu) mogą być zmienione z tygodniowym wyprzedzeniem.

Korzystanie z darmowego hostingu do celów niezgodnych z prawem jest zabronione. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania hostingu stron zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (np. phishing, łamanie praw autorskich), a także wypowiedzenia usługi hostingu dowolnej strony z miesięcznym wyprzedzeniem.

Phishing

Rejestrowanie i utrzymywanie domen do celów phishingu jest surowo wzbronione. Obsługa domen, które są wykorzystywane do phishingu, kradzieży haseł i podobnych celów, może być zawieszona.