Regulamin usługi Domeny Premium™

Regulamin usługi Domeny Premium

Niniejszy regulamin określa zasady działania usługi "Domeny Premium" w serwisie AfterMarket.pl, zwanym dalej "serwisem".

Przedmiot usługi

Usługa "Domeny Premium" polega na dodaniu oferty sprzedaży domeny do wyróżnionej kategorii o nazwie "Domeny Premium" w serwisie, oraz na bezpłatnej promocji tej oferty sprzedaży na szczycie listy wyników wyszukiwania.

Warunki korzystania z usługi

Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi wymaga zgłoszenia swojej domeny i uiszczenia opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.

Po uiszczeniu opłaty, domena umieszczana jest na liście domen oczekujących, gdzie podlega głosowaniu z udziałem innych użytkowników serwisu. Każdy użytkownik może oddać jeden głos na daną domenę, wskazując przy tym czy popiera czy odrzuca umieszczenie domeny w kategorii "Domeny Premium" (głos na "tak" bądź na "nie"). Waga głosu oddanego przez użytkownika jest równa jeden plus liczba gwiazdek ratingu tego użytkownika jako kupującego domeny.

Domena przebywa na liście do czasu przekroczenia określonej przez właściciela serwisu liczby ważonych głosów na "tak" albo na "nie". W przypadku, gdy domena uzyska więcej niż określoną liczbę ważonych głosów na "tak", zostaje trwale umieszczona w kategorii "Domeny Premium", zaś jeśli uzyska więcej niż określoną ważonych głosów na "nie", zostaje usunięta z listy domen poddanych pod głosowanie. Informacja na temat liczby głosów wymaganych do przyjęcia bądź odrzucenia domeny jest widoczna każdorazowo w momencie zgłaszania domeny; jej zmiana nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

Jeśli domena w ciągu 14 dni nie uzyska większej niż określona liczby ważonych głosów na "tak" albo na "nie", przyjmuje się że domena uzyskała wymaganą liczbę takich głosów, jakich w chwili upłynięcia 14-dniowego terminu od zgłoszenia miała więcej.

Opłata za zgłoszenie domeny jest bezzwrotna.

Działania niedozwolone

Niedozwolone jest nakłanianie przez sprzedawcę do głosowania na swoją domenę innych osób w jakiejkolwiek formie. Domeny, dla których wykryte zostanie niedozwolone zachowanie, będą usuwane z listy domen oczekujących i z kategorii "Domeny Premium".

Inne postanowienia

Właściciel serwisu może zdecydować o umieszczeniu innych domen w kategorii "Domeny Premium" albo na liście domen oczekujących do umieszczenia w tej kategorii.