Regulamin programu partnerskiego

Regulamin programu partnerskiego

Niniejszy regulamin opisuje zasady uczestnictwa w programie partnerskim serwisu AfterMarket.pl.

Uczestnictwo w programie

Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, oraz każda osoba prawna. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w programie pod warunkiem uzyskania zgody opiekunów prawnych.

Uczestnik programu musi posiadać konto w serwisie AfterMarket.pl.

Prowizje

Uczestnicy programu otrzymują prowizje za zakupy domen przez poleconych przez nich klientów serwisu dokonane w ciągu 180 dni od rejestracji klienta w serwisie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami znajdującymi się na stronie:
http://www.AfterMarket.pl/partnerzy_stawki.htm
Zmiana stawek prowizyjnych nie stanowi zmiany regulaminu.

Prowizje będą wypłacane uczestnikom programu bezpośrednio na saldo jego konta w serwisie.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji stawek w dowolnym czasie, a także ich zróżnicowania pod względem rynku, użytkownika i innych kryteriów.

Metody promocji

Uczestnicy programu otrzymają od właściciela serwisu zestaw linków, bannerów i innych narzędzi promujących serwis. W kodzie otrzymanych linków lub bannerów znajduje się unikalny numer partnera, który identyfikuje klientów poleconych przez partnera.

Za klientów poleconych przez partnera uważa się klientów, którzy w ciągu 90 dni zarejestrowali się w serwisie po kliknięciu w link lub banner partnera.

Uczestnicy programu, nie mogą nakłaniać osób zainteresowanych kupnem ich domen wystawionych na sprzedaż w serwisie do rejestracji jako poleconych przez nich klientów, ani też w inny sposób wykorzystywać programu jako środka do obniżenia opłat i prowizji pobieranych w serwisie od sprzedaży bądź kupna domen.

Identyfikacja klientów poleconych przez partnera zależy od bieżących możliwości technicznych, w tym od włączenia przez klienta obsługi ciasteczek ("cookies") w przeglądarce internetowej.

Działania niedozwolone

Uczestnik programu zobowiązuje się do:

Uczestnicy programu nie otrzymują prowizji w następujących sytuacjach: