Regulamin promocji "Odnawiaj taniej"

Regulamin promocji "Odnawiaj taniej"

Poniższy regulamin definiuje zasady promocji "Odnawiaj taniej", obowiązującej w serwisie AfterMarket.pl od dnia 2.07.2013 do 30.06.2014.

Czas trwania promocji

Promocja obejmuje odnowienia domen w serwisie AfterMarket.pl od dnia 2.07.2013 do dnia 30.06.2014.

Za moment odnowienia domeny przyjmuje się chwilę faktycznej realizacji operacji odnowienia w centralnym rejestrze domen utrzymującym domenę, po jej zleceniu i opłaceniu przez abonenta.

Zakres promocji

W promocji biorą udział domeny .pl (w tym funkcjonalne i regionalne), odnawiane przed momentem ich wygaśnięcia.

W promocji nie biorą udziału domeny reaktywowane (odnawiane po momencie wygaśnięcia ich terminów ważności).

Zasady promocji

Cena odnowień domen odnawianych zgodnie z warunkami promocji jest zależna od liczby dni pozostałych od momentu odnawiania domeny do jej daty wygaśnięcia:

Ceną  bazową do wyznaczenia ceny promocyjnej jest cena z cennika obowiązującego dla abonenta domeny zgodnie z liczbą utrzymywanych przez niego domen w AfterMarket.pl.

Zlecenie odnowienia domeny w ramach promocji jest traktowane jako bezzwrotna przedpłata na poczet odnowienia domeny, które zostanie fizycznie zrealizowane w rejestrze domen w momencie wygasania domeny.

W przypadku przeniesienia odnowionej w promocji domeny na inne konto, zarówno w wyniku transferu jak i sprzedaży, z konta na którym została odnowiona domena zostanie pobrana opłata w kwocie równej różnicy standardowej ceny odnowienia domeny obowiązującej w chwili jej odnowienia, a przedpłatą na poczet odnowienia pobraną zgodnie z zasadami promocji. W przypadku transferu domeny, transfer nie będzie zrealizowany, jeśli na koncie nie będzie znajdować się wystarczająca kwota do pokrycia tej opłaty. W przypadku sprzedaży domeny, sprzedaż nie będzie mogła być zainicjowana, jeśli kwota transakcji nie będzie wystarczająca do pokrycia tej opłaty.

W przypadku wytransferowania odnawianej zgodnie z warunkami promocji domeny poza AfterMarket.pl, czas ważności domeny zostanie skrócony o liczbę lat na które domena została odnowiona w promocji i które pozostały do końca jej ważności, chyba że do końca ważności domeny w chwili wytransferowania pozostało krócej niż 1 rok. Opłata za niewykorzystany okres odnowienia domeny nie zostanie zwrócona. Czas ważności domeny nie będzie skrócony, jeśli domena od chwili ostatniego odnowienia w promocji została przeniesiona na inne konto w AfterMarket.pl.

Obniżka ceny odnowienia domeny nie dotyczy opłaty za odnowienie ochrony prywatności danych abonenta w bazie WHOIS.