Information about the seller:

Basic information about the seller
Seller name:
golddomain_eu
Registration date:
November 2019
Started transactions:
0  (within the last 6 months)
Profile description attached by the seller

Dzień dobry

Po pierwsze chciałbym życzyć Ci dużo zdrowia, ponieważ teraz jest to najważniejsze w tym trudnym czasie.
Niestety kryzys właśnie się rozpoczął i dzisiaj trudno powiedzieć, jak duża będzie jego skala.

Zauważamy teraz, że biznes zdecydowanie idzie w kierunku transakcji online i to już jest standardem i tak pozostanie, także po tym jak kryzys wygaśnie.
W czasach dobrobytu wystarczające są nasze obecne rozwiązania marketingowe. Teraz jest inaczej, moim zdaniem dzisiaj musimy zastanowić się nad zrobieniem czegoś więcej, aby utrzymać naszą działalność w dobrym stanie.
Mam coś dla Ciebie, rozważ użycie dodatkowego adresu strony internetowej i poświęć go swoim ofertom premium lub rozwiń dodatkowy biznes. Teraz może to być najlepsza inwestycja. Czas wzmocnić firmę, aby przetrwać kryzys.

I najważniejsze, zadbaj o siebie i swoją rodzinę

Dodatkowy adres z GOLDdomain.eu → Powiedz 7x TAK

 • Spraw, aby Twoja firma była rozpoznawalna. Nie wszyscy potencjalni klienci znają nazwę Twojej firmy, więc skorzystaj z dodatkowej pomocy
 • Nowy przyjazny adres dla wyszukiwań w Google, wykorzystaj moc słów kluczowych
 • Dedykuj nową stronę internetową dla produktów Premium lub rozwiń dodatkowy biznes
 • Zapewnij klientom większy komfort, mniej filtrów wyszukiwań
 • Skorzystaj ze wzajemnych przekierowań nowej i istniejącej strony internetowej
 • Adresy domen są unikatowe, dlatego są bardzo dobrą inwestycją
 • Spróbuj wynajmu domeny na preferencyjnych warunkach

Twoi klienci potrzebują dedykowanej oferty i wybranych pomysłów. Dziś jest wokół nas zbyt wiele informacji, zbyt wiele wariantów i wyborów, więc dlaczego nie dać klientom tylko kilku zalecanych przez Ciebie wersji? Nie przytłaczaj klientów zbyt dużą ilością informacji.

Produkty wymagają specjalnej oferty, warto rozważyć niektóre z adresów stron internetowych, które moim zdaniem byłyby idealne dla Ciebie i Twojej firmy

Zapraszam!

https://golddomain.eu

leszek.pulawski@golddomain.eu

kontakt 0048 691 414 110

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leszek-puławski-089336193/

Hello

Firstly I would like to wish you a lot of health, because this is most important in this difficult time.

As we know, unfortunately crisis has just started and today it is difficult to say how deep it will be. We observe that business is definitely going to be online as standard and this will remain this way.

In prosperity time many of our marketing solutions are enough. In my opinion, today we have to consider doing more to keep our business in good condition.

I have something for you, please consider to use additional website address and dedicate it to your premium offers. It can be a good investment now. It's time to strengthen company to survive the crisis.

I’m sending you PDF file with my idea. If you have any question, please let me know. Take care of yourself and your family


Additional address from GOLDdomain.eu→ Say 7x YES

 • Dedicate a new website for your premium products
 • Make your company recognizable. Not all of the potential customers know the name of your company so make use of the suport of an additional address
 • New Google search friendly address
 • Present customers with more comfort and fewer filters
 • Make use of mutual redirections of the new and existing webpages
 • Domain addresses are unique, which is why they are a very good investment
 • Try renting a domain on preferential terms

Marketing today has to go to the point directly. Your customers needs dedicated offer, selected ideas to say YES now and be more convinced. Too much information is around us today, too many variants and choices, so why not give customers only few versions advised by you? Do not overwhelm clients with too much information. Exclusive products needs special offer, please consider some of websites addresses which I thought would be perfect for you and your business

Welcome!

https://golddomain.eu

leszek.pulawski@golddomain.eu

mobile 0048 691 414 110

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leszek-puławski-089336193/

Domains put up for saleDomains for sale
The seller lists 224 sale offers

The list of domains placed by the seller on the marketplace:

The following list contains domains which you can buy on our marketplace. Click a domain name to make a purchase offer.

Page of 8
Close the menu
Table settings
Filter the list
Back to previous menu
Search:

Length:
from to characters
String location:
Exclude characters:
Price:
from to
Extension:
Category:
Offer type:
IDN domains:
Buy Now:
Auctions:
With bids:
Purchase in installments:
Lease:
Domain groups:
Last Minute auctions:
Domeny przechwycone:
Sort the list Page size Export Subscribe to RSS feed
Showing 1 - 30 of 224 objects 1 - 30 of 224 objects
Page of 8
 

No elements matching the search criteria. Change or delete the search criteria and try again.

Confirm the operation
Are you sure?
Suggestion :