Information about the seller:

Basic information about the seller
Seller name:
Bestseller
Registration date:
May 2011
Started transactions:
19  (within the last 6 months)
Profile description attached by the seller

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SROKA Biuro Rachunkowe Joanna Sroka ul. Słoneczna 36, 55-095 Długołęka (dalej: ADO).
Dane kontaktowe
Z ADO można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: rodo@biurosroka.pl,
b. telefonicznie pod numerem: 606 456 570,
c. pisemnie: SROKA Biuro Rachunkowe Joanna Sroka ul. Słoneczna 36, 55-095 Długołęka.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą:
a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (Kodeks cywilny, zawarta umowa, art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. przetwarzane w celu wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych (ustawa po podatku od osób fizycznych, ustawa o podatku od towarów i usług, art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (Kodeks postępowania cywilnego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres, przez który będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe będą:
a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania,
b. przetwarzane w celu wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych przez okres archiwizacji wymagany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (do 5 lat),
c. przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres dozwolony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego przedawnienia roszczeń (do 2 lat).
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a. organy podatkowe (rozliczenia podatkowe),
b. podmioty świadczące usługi bankowe,
c. podmioty świadczące usługi pośrednictwa sprzedaży domen internetowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych) ,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. prawo do przenoszenia danych osobowych,
e. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy.

Domains put up for saleDomains for sale
The seller lists 111 sale offers

The list of domains placed by the seller on the marketplace:

The following list contains domains which you can buy on our marketplace. Click a domain name to make a purchase offer.

Page of 4
Close the menu
Table settings
Filter the list
Back to previous menu
Search:

Length:
from to characters
String location:
Exclude characters:
Price:
from to
Extension:
Category:
Offer type:
Issue date:
from to
IDN domains:
Buy Now:
Auctions:
With bids:
Purchase in installments:
Lease:
Domain groups:
Last Minute auctions:
Caught domains:
Sort the list Page size Export Subscribe to RSS feed
Showing 1 - 30 of 111 objects 1 - 30 of 111 objects
Page of 4
 

No elements matching the search criteria. Change or delete the search criteria and try again.

Domain directories
The seller created 1 a directory of domains

List of domain directories created by the seller:

Showing the only object The only object
 
 

No elements matching the search criteria. Change or delete the search criteria and try again.

Recent events on the market
The last event: Recent: 2020-07-16 10:27:50

The list of changes in seller’s offers on the marketplace:

Below is the list of events on the specified seller account.

Page of 1
Close the menu
Table settings
Filter the list
Back to previous menu
Search:

Event date:
from to
Type of event:
Page size Export Subscribe to RSS feed
Showing all 3 objects All 3 objects
Page of 1
 

No elements matching the search criteria. Change or delete the search criteria and try again.

Confirm the operation
Are you sure?
Suggestion :

Aftermarket

Dzień dobry! Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z naszymi usługami - jesteśmy do Twojej dyspozycji.

POMOC

Potrzebujesz pomocy? Zacznij wpisywać temat (na przykład "zmiana dns", "sprzedaż domeny") aby uzyskać pomoc.

Didn't find the answer?

Write a message to us.
Chat with us.
Chat is available on business days from 10 to 16.