Jak przebiegają negocjacje kupna domeny?

Return to the help category

Jak przebiegają negocjacje kupna domeny?

Negocjacje polegają na wymianie pomiędzy kupującym i sprzedającym ofert cenowych, do momentu aż jedna z nich zostanie zaakceptowana przez drugą stronę lub do momentu, w którym kupujący i sprzedający dojdą do wniosku, iż oczekiwania cenowe są zbyt rozbieżne.

Negocjacje rozpoczynają się zawsze w momencie złożenia pierwszej oferty kupna przez kupującego. Aby rozpocząć negocjacje, kupujący znajduje interesującą go domenę na liście i składa swoją ofertę.

Jak kupić domenę na giełdzie?

Po otrzymaniu oferty, sprzedający może ją zaakceptować, odrzucić lub złożyć swoja kontrofertę. W ostatnim przypadku, kupujący może także zaakceptować kontrofertę sprzedającego, odrzucić ją lub złożyć kolejną swoją ofertę.

Sprzedający zaproponował wyższą cenę w negocjacjach, co mogę zrobić?

Podczas negocjacji każda ze stron może zmodyfikować swoją ofertę lub odwołać ją. Każda oferta ma też swój czas ważności (domyślnie 7 dni), po którym wygasa.

Czy mogę zmienić wysokość swojej oferty kupna domeny?

Czy mogę wycofać swoją ofertę kupna domeny?

Ile czasu ma sprzedający na rozpatrzenie mojej oferty w negocjacjach?

Negocjacje kończą się, gdy jedna ze stron zaakceptuje ofertę drugiej. Pomiędzy kupującym a sprzedającym utworzona zostaje wtedy bezpieczna transakcja Escrow kupna domeny. Kupujący ma 7 dni na dokonanie zapłaty za domenę.

Jeśli jedna ze stron dojdzie do wniosku, że cena proponowana przez druga stronę nie odpowiada jej oczekiwaniom, może zamknąć negocjacje bez kupna domeny. Składanie dalszych ofert w zamkniętych negocjacjach nie jest możliwe.

Na czym polega zamknięcie negocjacji?

Tags: negocjacje ze sprzedającym, kupno na giełdzie

Was this article helpful for you?   Yes No

Didn't found answers to your questions on our website?

Contact us to get help from our experts:

Contact us Send message  

Confirm the operation
Are you sure?
Suggestion :