Czy mogę zrezygnować z kupna domeny na giełdzie?

Return to the help category

Czy mogę zrezygnować z kupna domeny na giełdzie?

Nie. Opłacenie domeny kupionej na giełdzie jest obowiązkowe.

Jakie są konsekwencje nieopłacenia zakupionej domeny?Tags: kupno na giełdzie

Was this article helpful for you?   Yes No

Didn't found answers to your questions on our website?

Contact us to get help from our experts:

Contact us Send message  

Confirm the operation
Are you sure?
Suggestion :