Czy mogę wycofać swoją ofertę kupna domeny?

Return to the help category

Czy mogę wycofać swoją ofertę kupna domeny?

Tak, dopóki sprzedający nie zaakceptuje Twojej oferty, możesz ją wycofać albo złożyć inną ofertę. Aby wycofać ofertę, wskaż kursorem muszy wiersz zawierający ofertę tak, aby wyświetlone zostały przyciski umożliwiające wykonanie operacji, następnie naciśnij przycisk Wycofaj.


Click to zoom in the picture.

Gdzie znajdę listę trwających negocjacji kupna domeny?Tags: negocjacje ze sprzedającym, kupno na giełdzie

Was this article helpful for you?   Yes No

Didn't found answers to your questions on our website?

Contact us to get help from our experts:

Contact us Send message  

Confirm the operation
Are you sure?
Suggestion :