Support: Kupno na giełdzie

Return to the main category

Jak kupić domenę na giełdzie?

Aby kupić domenę, odszukaj ją na giełdzie i złóż swoją ofertę cenową. W tym celu z menu serwisu wybierz opcję Kupno > Przeglądaj domeny na giełdzie. Na wyświetlonej stronie możesz wyszukiwać domeny według nazwy, przeglądać domeny w kategoriach tematycznych lub [...]

Read more » | Viewed: 128 times | User feedback: 3.0

Jak przebiegają negocjacje kupna domeny?

Negocjacje polegają na wymianie pomiędzy kupującym i sprzedającym ofert cenowych, do momentu aż jedna z nich zostanie zaakceptowana przez drugą stronę lub do momentu, w którym kupujący i sprzedający dojdą do wniosku, iż oczekiwania cenowe są zbyt rozbieżne. Negocjacje [...]

Read more » | Viewed: 127 times | User feedback: 2.2

Gdzie znajdę listę trwających negocjacji kupna domeny?

Aby wyświetlić listę trwających negocjacji kupna domeny, z menu serwisu wybierz opcję Kupno > Trwające negocjacje. Wyświetlona zostanie lista trwających negocjacji. Wskaż kursorem myszy wiersz z wybranymi negocjacjami tak, aby wyświetlić przyciski umożliwiające [...]

Read more » | Viewed: 2 times | User feedback: 2.0

Czy mogę zmienić wysokość swojej oferty kupna domeny?

Tak, dopóki sprzedający nie zaakceptuje Twojej oferty, możesz ją zmienić poprzez złożenie nowej oferty z nową kwotą. Aby złożyć nową ofertę, wskaż kursorem muszy wiersz zawierający ofertę tak, aby wyświetlone zostały przyciski umożliwiające wykonanie operacji, następnie [...]

Read more » | Viewed: 1 time | User feedback: 1.8

Czy mogę wycofać swoją ofertę kupna domeny?

Tak, dopóki sprzedający nie zaakceptuje Twojej oferty, możesz ją wycofać albo złożyć inną ofertę. Aby wycofać ofertę, wskaż kursorem muszy wiersz zawierający ofertę tak, aby wyświetlone zostały przyciski umożliwiające wykonanie operacji, następnie naciśnij przycisk [...]

Read more » | Viewed: 10 times | User feedback: 2.0

Ile czasu ma sprzedający na rozpatrzenie mojej oferty w negocjacjach?

Składając ofertę, określasz samodzielnie czas ważności oferty. Domyślnie jest to 7 dni, ale możesz wybrać inny okres, od 1 do 14 dni. W tym czasie sprzedający musi odpowiedzieć na Twoją ofertę. Jeśli tego nie zrobi, oferta wygaśnie i utraci ważność.

Read more » | Viewed: 1 time | User feedback: 1.6

Sprzedający zaproponował wyższą cenę w negocjacjach, co mogę zrobić?

Jeśli sprzedający złożył Ci swoją kontrofertę cenową w negocjacjach, możesz ją zaakceptować lub złożyć swoją propozycję cenową. Aby zaakceptować kontrofertę sprzedającego, kliknij ikonę dzwonka znajdującą się w menu serwisu, zawierającą listę wszystkich operacji, które [...]

Read more » | Viewed: 2 times | User feedback: 1.4

Ile czasu mam na rozpatrzenie kontroferty sprzedającego?

Sprzedający, składając swoją kontrofertę, określa czas jej ważności. Domyślnie jest to 7 dni, ale sprzedający może wybrać inny okres, od 1 do 14 dni. W tym czasie musisz odpowiedzieć na jego kontrofertę. Jeśli tego nie zrobisz, kontroferta wygaśnie i utraci ważność.

Read more » | Viewed: 1 time | User feedback: 1.8

Co stanie się jeśli sprzedający nie rozpatrzy mojej oferty?

Jeśli sprzedający nie rozpatrzy Twojej oferty w negocjacjach we wskazanym przez Ciebie terminie, oferta wygaśnie i utraci ważność. Jeśli chcesz kupić domenę, będziesz musiał złożyć kolejną ofertę.

Read more » | Viewed: 2 times | User feedback: 2.1

Czy oprócz kwoty złożonej oferty muszę ponieść inne koszty przy kupnie domeny?

Kwota oferty (albo cena "Kup Teraz") jest ostateczną kwotą jaką zapłacisz za domenę. Jeśli jednak domena wkrótce wygasa, musisz liczyć się z kosztem odnowienia domeny na kolejny rok.

Read more » | Viewed: 3 times | User feedback: 1.6

Na czym polega zamknięcie negocjacji?

Zamknięcie negocjacji polega na uniemożliwieniu drugiej stronie składania kolejnych ofert. Zarówno kupujący jak i sprzedający mogą zamknąć negocjacje. Na przykład, możesz zamknąć negocjacje jeśli kontroferty jakie otrzymujesz od sprzedającego są zbyt wysokie i nie [...]

Read more » | Viewed: 127 times | User feedback: 1.1

Dlaczego nie mogę złożyć oferty kupna domeny?

Sprzedający mają możliwość blokowania określonych kupujących, jeśli mieli wcześniej z nimi złe doświadczenia. Jeśli sprzedający umieści Cię na takiej liście, nie będziesz mógł składać ofert kupna jego domen, ale możesz kupować domeny innych sprzedających. Niektóre [...]

Read more » | Viewed: 1 time | User feedback: 1.3

Co oznaczają różne rodzaje rozliczenia ze sprzedającym?

Sprzedający domenę może zaoferować różne możliwości rozliczenia transakcji. W zależności od opcji wybranych przez sprzedającego, możesz skorzystać z następujących sposobów rozliczenia: Faktura VAT od AfterMarket.pl – najpopularniejsza forma rozliczenia, dostępna dla [...]

Read more » | Viewed: 128 times | User feedback: 3.0

Jak sprawdzić wiarygodność sprzedającego?

Na giełdzie AfterMarket.pl mogą być wystawiane na sprzedaż, jedynie domeny zarejestrowane w naszym serwisie. Dlatego mamy pełną kontrolę nad procesem sprzedaży domen. Jeśli dokonałeś zapłaty za domenę, gwarantujemy, że domena trafi na Twoje konto.

Read more » | Viewed: 4 times | User feedback: 1.9

Kupiłem domenę, lecz oczekuje ona na transfer do AfterMarket.pl, co to znaczy?

Jeśli kupiłeś na giełdzie domenę, która nie jest utrzymywana w AfterMarket.pl, przed rozpoczęciem transakcji sprzedający musi ją przetransferować do naszego serwisu. Sprzedający ma 10 dni na przetransferowanie domeny. Dopiero, gdy domena znajdzie się w naszym serwisie, [...]

Read more » | Viewed: 5 times | User feedback: 1.7

Sprzedający nie przetransferował domeny którą kupiłem, co teraz?

Jeśli kupiłeś na naszej giełdzie domenę, która nie jest utrzymywana w naszym serwisie, sprzedający musi ją przetransferować zanim rozpocznie się transakcja kupna domeny. Dopóki transfer domeny nie zostanie wykonany, nie musisz dokonywać zapłaty za domenę. Jeśli [...]

Read more » | Viewed: 1 time | User feedback: 2.0

Czy mogę zrezygnować z kupna domeny na giełdzie?

Nie. Opłacenie domeny kupionej na giełdzie jest obowiązkowe.

Read more » | Viewed: 127 times | User feedback: 2.4

Jak przebiega kupno za pomocą opcji "Kup Teraz"?

Część domen na giełdzie posiada ustaloną cenę "Kup Teraz". Pozwala to na kupno domeny od ręki, bez konieczności prowadzenia negocjacji. Aby kupić domenę za pomocą opcji "Kup Teraz", naciśnij przycisk Kup teraz znajdujący się na ofercie sprzedaży domeny. Wyświetlony [...]

Read more » | Viewed: 127 times | User feedback: 1.8

Czy mogę wydzierżawić domenę na giełdzie?

Niektóre domeny mają włączoną przez sprzedającego możliwość dzierżawy bezpośrednio z poziomu oferty na giełdzie. W takiej sytuacji, w opisie oferty pokazana jest wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy. Aby wydzierżawić domenę, naciśnij przycisk Wydzierżaw. Wyświetlony [...]

Read more » | Viewed: 1 time | User feedback: 1.8

Czy mogę kupić domenę na raty na giełdzie?

Niektóre domeny mają włączoną przez sprzedającego możliwość kupna na raty bezpośrednio z poziomu oferty na giełdzie. W takiej sytuacji, w opisie oferty pokazana jest minimalna wysokość miesięcznej raty. Aby kupić domenę na raty, naciśnij przycisk Kup na raty. [...]

Read more » | Viewed: 53 times | User feedback: 1.9

Na ile wiarygodne są informacje o ruchu na domenie?

Informacje o ruchu na domenie są zliczane przez nasz kod umieszczony na stronie informacyjnej domeny lub dostarczane przez serwis parkingu, jeśli domena jest zaparkowana. Informacje te powinny dobrze odzwierciedlać ruch na domenie, jednak mogą występować nieznaczne [...]

Read more » | Viewed: 128 times | User feedback: 2.2

Didn't found answers to your questions on our website?

Contact us to get help from our experts:

Contact us Send message  

Confirm the operation
Are you sure?
Suggestion :