Które operacje wymagają uwierzytelnienia?

Return to the help category

Które operacje wymagają uwierzytelnienia?

Domyślnie, następujące operacje wymagają dodatkowego uwierzytelnienia na Twoim koncie:

  • Pobranie kodu AuthInfo domeny.
  • Przeniesienie domeny na inne konto.
  • Usunięcie domeny.

Wymóg uwierzytelniania tych operacji zabezpiecza Cię przed utratą domen w przypadku uzyskania przez kogoś hasła do Twojego konta. Możesz także włączyć wymóg uwierzytelnienia innych operacji (na przykład, sprzedaży domeny).

Czy mogę włączyć wymóg uwierzytelniania dla innych operacji?

Czy mogę włączyć wymóg uwierzytelniania dla niektórych domen?Tags: autoryzacja operacji

Was this article helpful for you?   Yes No

Didn't found answers to your questions on our website?

Contact us to get help from our experts:

Contact us Send message  

Confirm the operation
Are you sure?
Suggestion :