Jakie metody uwierzytelniania są dostępne?

Return to the help category

Jakie metody uwierzytelniania są dostępne?

Możesz wybrać jedną z trzech metod uwierzytelniania operacji na swoim koncie:

  • Kody jednorazowe wysyłane za pomocą wiadomości e-mail. Jest to domyślna metoda autoryzacji operacji.
  • Kody jednorazowe wysyłane za pomocą wiadomości SMS. Aby skorzystać z tej metody, musisz dodać numer telefonu komórkowego do swojego konta.
  • Kody wyświetlane w aplikacji Google Authenticator zainstalowanej na Twoim telefonie komórkowym.

Jak zmienić metodę uwierzytelniania operacji?

Która metoda uwierzytelniania jest najlepsza?Tags: autoryzacja operacji

Was this article helpful for you?   Yes No

Didn't found answers to your questions on our website?

Contact us to get help from our experts:

Contact us Send message  

Confirm the operation
Are you sure?
Suggestion :