Czy mogę włączyć wymóg uwierzytelniania dla niektórych domen?

Return to the help category

Czy mogę włączyć wymóg uwierzytelniania dla niektórych domen?

Możesz zmienić sposób uwierzytelniania operacji dla niektórych domen na swoim koncie (na przykład dla szczególnie cennych domen, które chcesz chronić przed wytransferowaniem i sprzedażą). Do tego celu służą tak zwane schematy zabezpieczeń dla domen.

Schemat zabezpieczeń to osobna lista operacji wymagających uwierzytelnienia, która może różnić się od listy operacji obowiązującej dla Twojego konta. Możesz utworzyć schemat wymagający uwierzytelniania dla większej liczby operacji, a następnie przypisać schemat do domeny.

Aby utworzyć schemat zabezpieczeń, z menu serwisu wybierz opcję Domeny -> Schematy zabezpieczeń dla domen.


Click to zoom in the picture.

Naciśnij przycisk Dodaj nowy schemat, a następie wypełnij formularz podając nazwę tworzonego schematu oraz wybierając operacje na domenach, które mają wymagać uwierzytelnienia.


Click to zoom in the picture.

Aby przypisać schemat zabezpieczeń do domeny, znajdź domenę na liście swoich domen i kliknij ikonę klucza z prawej strony wiersza tabeli. Możesz także wskazać kursorem myszy wiersz tabeli, tak aby wyświetlone zostały przyciski pozwalające na wykonanie operacji, i nacisnąć przycisk Ustawienia a następnie wybrać opcję Zmień schemat zabezpieczeń.


Click to zoom in the picture.Was this article helpful for you?   Yes No

Didn't found answers to your questions on our website?

Contact us to get help from our experts:

Contact us Send message  

Confirm the operation
Are you sure?
Suggestion :