Czy mogę włączyć wymóg uwierzytelniania dla innych operacji?

Return to the help category

Czy mogę włączyć wymóg uwierzytelniania dla innych operacji?

Aby zmienić listę operacji, które wymagają uwierzytelniania, z menu serwisu wybierz opcję Konto -> Ustawienia uwierzytelniania.


Click to zoom in the picture.

Wybierz operacje z listy "Operacje wymagające uwierzytelniania" i naciśnij przycisk Zmień ustawienia. Zmiana musi zostać uwierzytelniona za pomocą metody uwierzytelniania, z jakiej obecnie korzystasz na swoim koncie.


Click to zoom in the picture.

Możesz także włączyć każdorazowe uwierzytelnianie podczas logowania na swoje konto. Dzięki temu, osoby niepowołane nie będą mogły zalogować się na Twoje konto nawet jeśli poznają Twoje hasło. Aby włączyć to zabezpieczenie, wybierz jedną z opcji w sekcji "Uwierzytelnianie podczas logowania".


Click to zoom in the picture.Was this article helpful for you?   Yes No

Didn't found answers to your questions on our website?

Contact us to get help from our experts:

Contact us Send message  

Confirm the operation
Are you sure?
Suggestion :