Ta domena jest dostępna na sprzedaż na giełdzie AfterMarket.pl: Cena Kup Teraz:
 prawnikwrocław.pl
(domena ze znakami narodowymi)
10000 PLN
(12300.00 PLN z VAT)

Ponieważ domena jest zarejestrowana w AfterMarket.pl, po uiszczeniu opłaty jej transfer jest gwarantowany.


Kup domenę od ręki:
10000 PLN

Sprzedawca tej domeny ustalił cenę Kup Teraz w wysokości: 10000 PLN.

Możesz natychmiast zakupić tę domenę po tej cenie naciskając ten przycisk.

W następnym kroku będziesz mógł potwierdzić szczegóły transakcji.

Złóż ofertę na domenę:
 PLN

Sprzedawca tej domeny udostępnił opcję negocjacji.

Możesz złożyć ofertę sprzedającemu naciskając ten przycisk.

W następnym kroku będziesz mógł potwierdzić szczegóły transakcji.

Wydzierżaw domenę:
500 PLN / mies.

Możesz wydzierżawić tę domenę płacąc miesięczny czynsz.

W okresie dzierżawy będziesz mieć pełną kontrolę nad domeną.

W następnym kroku będziesz mógł potwierdzić szczegóły transakcji.

Sprzedawca zgadza się na sprzedaż tej domeny na raty.

Możesz wybrać plan płatności ratalnych - kliknij aby zobaczyć dostępne plany.

W następnym kroku będziesz mógł potwierdzić szczegóły transakcji.Obserwuj tę domenę   Wyślij wiadomość do sprzedającego   Zobacz inne domeny tego sprzedawcy  
Potrzebujesz pomocy w kupnie tej domeny? Zadzwoń do nas:
801 014 128     +48 123 767 128
Jak kupić domenę?

Domena wygasa: 2018-07-30

Metoda transferu: Wewnętrzny transfer domeny

Kategorie: Prawne, Domeny IDN

Prawnik Wrocław .pl

Domana prawnik wrocław .pl jest propozycją idealną dla kancelari prawnej z Wrocławia lub okolic Wrocławia.

Z powodu zawierania idealnej kombinacji słów kluczowych : prawnik Wrocław jest ona wyjątkowo łatwa do pozycjonowania i optymalizacji w wyszukiwarkach internetowych. Dodatkowo rozszerzenie .pl jest najlepsze z możliwych dla Polski i dodatkowo wzmacnia ją w wyszukiwarkach.

Przy obecnej sytuacji na rynku usług z zakresu porad prawnych, adwokackich czy notarialnych i olbrzymiej konkurencji domena prawnikwrocław.pl jest doskonałym sposobem promocji i pozyskania nowych klientów.

Domena prawnikwrocław.pl jest doskonała dla wszystkich specjalizacji prawnych, czyli dla :

prawnik Wrocław postępowanie mediacyjne

prawnik Wrocław postępowanie arbitrażowe

prawnik Wrocław praktyka ogólna

prawnik Wrocław prawa człowieka i prawa obywatelskie

prawnik Wrocław prawo bankowe i papierów wartościowych

prawnik Wrocław prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego

prawnik Wrocław prawo europejskie

prawnik Wrocław prawo gospodarcze

prawnik Wrocław prawo i postępowanie administracyjne

prawnik Wrocław prawo i postępowanie cywilne

prawnik Wrocław prawo i postępowanie karne

prawnik Wrocław prawo medyczne i farmaceutyczne

prawnik Wrocław prawo obrotu nieruchomościami

prawnik Wrocław prawo ochrony konsumentów

prawnik Wrocław prawo ochrony środowiska

prawnik Wrocław prawo odszkodowawcze

prawnik Wrocław prawo podatkowe i finansowe

prawnik Wrocław prawo pracy

prawnik Wrocław prawo prasowe

prawnik Wrocław prawo restrukturyzacyjne

prawnik Wrocław prawo rodzinne i opiekuńcze

prawnik Wrocław prawo spadkowe

prawnik Wrocław prawo spółek

prawnik Wrocław prawo transportowe

prawnik Wrocław prawo ubezpieczeń społecznych

prawnik Wrocław prawo własności intelektualnej i znaków towarowych

prawnik Wrocław prawo zamówień publicznych

Znaczenie domeny

Znaczenie domeny prawnik wrocław pl jest oczywiste. Domena może być wykorzystana dla każdego rodzaju świadczonych usług prawno adwokackich.

Oto kilka przykładów :

Prawnik Wrocław prawo pracy.

Zatrudnienie – umowa o pracę – wynagrodzenie, urlop – pracownik – rodzic Zwolnienia – przywrócenie do pracy – odszkodowania – odprawy Zakaz konkurencji – umowy – odszkodowania – zwolnienie z zakazu Sprawy sądowe Reprezentujemy pracowników w sporach sądowych przeciwko pracodawcom Negocjacje ugodowe Wspieramy pracowników oraz związki zawodowe w negocjacjach z pracodawcami w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy Porady prawne Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy w siedzibie kancelarii, za pośrednictwem internetu oraz telefonicznie

Optymalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia – przejście zakładu pracy – obniżenie kosztów – zwolnienia grupowe Zbiorowe prawo pracy – spory zbiorowe – reprezentowanie pracodawców – wsparcie dla związków zawodowych Mobbing i dyskryminacja – odszkodowania – zadośćuczynienia – obowiązki pracodawcy

Prawnik Wrocław - rozwody :

Rozwody, alimenty, spadki i inne sprawy rodzinne Prawo cywilne, odszkodowania Prawo i postępowanie karne oraz wykroczeniowe Prawo pracy Ochrona konsumentów oraz upadłość konsumencka Prawo administracyjne Prawo bankowe, negocjacje w sprawie zadłużenia Prawo własności intelektualnej Bieżące konsultacje oraz weryfikacja dokumentów

Prawnik Wrocław usługi dla firm :

Zakładanie i obsługa prawna spółek, KRS Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – ZUS Postępowania sądowe, egzekucyjne, windykacja należności Prawo karne gospodarcze i karnoskarbowe Prawo własności intelektualnej Nieuczciwa konkurencja Prawo bankowe, negocjacje w sprawie zadłużenia Bieżące konsultacje oraz weryfikacja dokumentówkto Współpraca międzynarodowa

Prawnik Wrocław sektor publiczny:

Udzielanie porad i konsultacji prawnych Przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji Sporządzanie i opiniowanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego Opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych pism w postępowaniach administracyjnych

Prawnik Wrocław - prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo spadkowe:

- sprawy o rozwód i separację;

- sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;

- sprawy alimentacyjne;

- sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich;

- sprawy o kontakty z dziećmi;

- sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa;

- sprawy o przysposobienie (adopcję);

- sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa

- sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;

- podziały majątku;

- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;

- sprawy o dział spadku;

- sprawy o zachowek;

- sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego.

Prawnik Wrocław sprawy mieszkaniowe :

sporządzaniu umów, pism i opinii prawnych; reprezentowaniu przed sądami (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, Sądem Najwyższym); składaniu wniosków egzekucyjnych i udział w postępowaniu egzekucyjnym; udział w czynnościach notarialnych; najmu lokali mieszkalnych; okazjonalnego najmu lokalu; obowiązków i praw lokatorów (m.in.: nakłady konieczne na lokal, podwyższenie czynszu najmu, waloryzacja czynszu); eksmisji, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych (w tym prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych); ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa) umów developerskich (obowiązki developera, zawarcie i odstąpienie od umowy developerskiej); postępowań karnych przeciwko developerom; prawa własności nieruchomości (nabywanie i zbywanie nieruchomości, obciążanie nieruchomości) ustanawiania hipoteki na nieruchomości; służebności gruntowych i osobistych; służebności drogi koniecznej i przesyłu; zasiedzenia; użytkowania wieczystego; postępowań przed sądem wieczystoksięgowym (składanie wniosków i wpis, wykreślenie); ustaleniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; umów przedwstępnych i przyrzeczonych przeniesienia własności nieruchomości (odstąpienia od tych umów);

Domena prawnik wrocław.pl jest również doskonała dla prawników takich jak :

Prawnik Wrocław - Prawo wewnętrzne

Prawnik Wrocław -Prawo konstytucyjne

Prawnik Wrocław -Prawo cywilne

Prawnik Wrocław - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).

Prawnik Wrocław - Prawo pracy reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.

Prawnik Wrocław - Kodeks pracy.

Prawnik Wrocław - Prawo karne jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).

Prawnik Wrocław - Prawo administracyjne reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).

Prawnik Wrocław - Prawo rodzinne i opiekuńcze Prawo finansowe

Prawnik Wrocław - Prawo międzynarodowe.

Wąskie specjalizacje prawników mogących być zainteresowanych domeną :

Wrocław prawo autorskie

Wrocław prawo bankowe

Wrocław prawo budowlane

Wrocław prawo celne

Wrocław prawo człowieka

Wrocław prawo dziecka

Wrocław prawo energetyczne

Wrocław prawo kanoniczne

Wrocław prawo konstytucyjne

Wrocław prawo konfliktów zbrojnych

Wrocław prawo lotnicze

Wrocław prawo medyczne

Wrocław prawo międzynarodowe

Wrocław prawo naukowe

Wrocław prawo o ruchu drogowym

Wrocław prawo o szkolnictwie wyższym

Wrocław prawo ochrony środowiska

Wrocław prawo podatkowe

Wrocław prawo prasowe

Wrocław prawo rolne

Wrocław prawo upadłościowe

Wrocław prawo wyznanioweOdwiedziny strony w ciągu ostatnich 30 dni: brak danych

Wyświetlenia tej oferty w ciągu ostatnich 30 dni: 1

Liczba obserwujących: 0

Wykres ruchu dla 

Wczytuję...
Wczytuję podobne domeny...