Ta domena jest dostępna na sprzedaż na giełdzie AfterMarket.pl: Cena Kup Teraz:
 szczecin-adwokat.pl 500 PLN
(615.00 PLN z VAT)

Ponieważ domena jest zarejestrowana w AfterMarket.pl, po uiszczeniu opłaty jej transfer jest gwarantowany.


Kup domenę od ręki:
500 PLN

Sprzedawca tej domeny ustalił cenę Kup Teraz w wysokości: 500 PLN.

Możesz natychmiast zakupić tę domenę po tej cenie naciskając ten przycisk.

W następnym kroku będziesz mógł potwierdzić szczegóły transakcji.

Sprzedawca tej domeny udostępnił opcję negocjacji.

Możesz złożyć ofertę sprzedającemu naciskając ten przycisk.

W następnym kroku będziesz mógł potwierdzić szczegóły transakcji.

Wydzierżaw domenę:
25 PLN / mies.

Możesz wydzierżawić tę domenę płacąc miesięczny czynsz.

W okresie dzierżawy będziesz mieć pełną kontrolę nad domeną.

W następnym kroku będziesz mógł potwierdzić szczegóły transakcji.

Sprzedawca zgadza się na sprzedaż tej domeny na raty.

Możesz wybrać plan płatności ratalnych - kliknij aby zobaczyć dostępne plany.

W następnym kroku będziesz mógł potwierdzić szczegóły transakcji.Obserwuj tę domenę   Wyślij wiadomość do sprzedającego   Zobacz inne domeny tego sprzedawcy  
Potrzebujesz pomocy w kupnie tej domeny? Zadzwoń do nas:
801 014 128     +48 123 767 128
Jak kupić domenę?

Domena wygasa: 2019-05-22

Metoda transferu: Wewnętrzny transfer domeny

Kategorie: Prawne, 30-100 wejść mies.

Adwokat Szczecin .pl

Domana Adwokat Szczecin .pl jest propozycją idealną dla kancelari prawnej ze Szczecina lub okolic Szczecina.

Z powodu zawierania idealnej kombinacji słów kluczowych : Adwokat Szczecin jest ona wyjątkowo łatwa do pozycjonowania i optymalizacji w wyszukiwarkach internetowych. Dodatkowo rozszerzenie .pl jest najlepsze z możliwych dla Polski i dodatkowo wzmacnia ją w wyszukiwarkach.

Przy obecnej sytuacji na rynku usług z zakresu porad prawnych, adwokackich czy notarialnych i olbrzymiej konkurencji domena szczecin-adwokat.pl jest doskonałym sposobem promocji i pozyskania nowych klientów.

Domena Adwokat Szczecin - jest doskonała dla wszystkich specjalizacji prawnych, czyli dla :

Adwokat Szczecin postępowanie mediacyjne

Adwokat Szczecin postępowanie arbitrażowe

Adwokat Szczecin praktyka ogólna

Adwokat Szczecin prawa człowieka i prawa obywatelskie

Adwokat Szczecin prawo bankowe i papierów wartościowych

Adwokat Szczecin prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego

Adwokat Szczecin prawo europejskie

Adwokat Szczecin prawo gospodarcze

Adwokat Szczecin prawo i postępowanie administracyjne

Adwokat Szczecin prawo i postępowanie cywilne

Adwokat Szczecin prawo i postępowanie karne

Adwokat Szczecin prawo medyczne i farmaceutyczne

Adwokat Szczecin prawo obrotu nieruchomościami

Adwokat Szczecin prawo ochrony konsumentów

Adwokat Szczecin prawo ochrony środowiska

Adwokat Szczecin prawo odszkodowawcze

Adwokat Szczecin prawo podatkowe i finansowe

Adwokat Szczecin prawo pracy

Adwokat Szczecin prawo prasowe

Adwokat Szczecin prawo restrukturyzacyjne

Adwokat Szczecin prawo rodzinne i opiekuńcze

Adwokat Szczecin prawo spadkowe

Adwokat Szczecin prawo spółek

Adwokat Szczecin prawo transportowe

Adwokat Szczecin prawo ubezpieczeń społecznych

Adwokat Szczecin prawo własności intelektualnej i znaków towarowych

Adwokat Szczecin prawo zamówień publicznych

Informacje odnośnie sędzia Szczecin i inne dotyczące sędzia prawa polskiego.

Informacje odnośnie prokurator Szczecin i inne dotyczące prokurator prawa polskiego.

Informacje odnośnie adwokat Szczecin i inne dotyczące adwokat prawa polskiego.

Znaczenie domeny Adwokat wrocław.pl

Znaczenie domeny Adwokat Szczecin pl jest oczywiste. Domena może być wykorzystana dla każdego rodzaju świadczonych usług prawno adwokackich.

Oto kilka przykładów :

Adwokat Szczecin prawo pracy.

Zatrudnienie – umowa o pracę – wynagrodzenie, urlop – pracownik – rodzic Zwolnienia – przywrócenie do pracy – odszkodowania – odprawy Zakaz konkurencji – umowy – odszkodowania – zwolnienie z zakazu Sprawy sądowe Reprezentujemy pracowników w sporach sądowych przeciwko pracodawcom Negocjacje ugodowe Wspieramy pracowników oraz związki zawodowe w negocjacjach z pracodawcami w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy Porady prawne Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy w siedzibie kancelarii, za pośrednictwem internetu oraz telefonicznie

Optymalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia – przejście zakładu pracy – obniżenie kosztów – zwolnienia grupowe Zbiorowe prawo pracy – spory zbiorowe – reprezentowanie pracodawców – wsparcie dla związków zawodowych Mobbing i dyskryminacja – odszkodowania – zadośćuczynienia – obowiązki pracodawcy

Adwokat Szczecin - rozwody :

Rozwody, alimenty, spadki i inne sprawy rodzinne Prawo cywilne, odszkodowania Prawo i postępowanie karne oraz wykroczeniowe Prawo pracy Ochrona konsumentów oraz upadłość konsumencka Prawo administracyjne Prawo bankowe, negocjacje w sprawie zadłużenia Prawo własności intelektualnej Bieżące konsultacje oraz weryfikacja dokumentów

Adwokat Szczecin usługi dla firm :

Zakładanie i obsługa prawna spółek, KRS Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – ZUS Postępowania sądowe, egzekucyjne, windykacja należności Prawo karne gospodarcze i karnoskarbowe Prawo własności intelektualnej Nieuczciwa konkurencja Prawo bankowe, negocjacje w sprawie zadłużenia Bieżące konsultacje oraz weryfikacja dokumentówkto Współpraca międzynarodowa

Adwokat Szczecin sektor publiczny:

Udzielanie porad i konsultacji prawnych Przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji Sporządzanie i opiniowanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego Opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych pism w postępowaniach administracyjnych

Adwokat Szczecin - prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo spadkowe:

- sprawy o rozwód i separację;

- sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;

- sprawy alimentacyjne;

- sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich;

- sprawy o kontakty z dziećmi;

- sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa;

- sprawy o przysposobienie (adopcję);

- sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa

- sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;

- podziały majątku;

- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;

- sprawy o dział spadku;

- sprawy o zachowek;

- sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego.

Adwokat Szczecin sprawy mieszkaniowe :

sporządzaniu umów, pism i opinii prawnych; reprezentowaniu przed sądami (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, Sądem Najwyższym); składaniu wniosków egzekucyjnych i udział w postępowaniu egzekucyjnym; udział w czynnościach notarialnych; najmu lokali mieszkalnych; okazjonalnego najmu lokalu; obowiązków i praw lokatorów (m.in.: nakłady konieczne na lokal, podwyższenie czynszu najmu, waloryzacja czynszu); eksmisji, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych (w tym prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych); ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa) umów developerskich (obowiązki developera, zawarcie i odstąpienie od umowy developerskiej); postępowań karnych przeciwko developerom; prawa własności nieruchomości (nabywanie i zbywanie nieruchomości, obciążanie nieruchomości) ustanawiania hipoteki na nieruchomości; służebności gruntowych i osobistych; służebności drogi koniecznej i przesyłu; zasiedzenia; użytkowania wieczystego; postępowań przed sądem wieczystoksięgowym (składanie wniosków i wpis, wykreślenie); ustaleniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; umów przedwstępnych i przyrzeczonych przeniesienia własności nieruchomości (odstąpienia od tych umów);

Domena Adwokat wrocław.pl jest również doskonała dla Adwokatów takich jak :

Adwokat Szczecin - Prawo wewnętrzne

Adwokat Szczecin -Prawo konstytucyjne

Adwokat Szczecin -Prawo cywilne

Adwokat Szczecin - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).

Adwokat Szczecin - Prawo pracy reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.

Adwokat Szczecin - Kodeks pracy.

Adwokat Szczecin - Prawo karne jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).

Adwokat Szczecin - Prawo administracyjne reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).

Adwokat Szczecin - Prawo rodzinne i opiekuńcze Prawo finansowe

Adwokat Szczecin - Prawo międzynarodowe.

Wąskie specjalizacje Adwokatów mogących być zainteresowanych domeną :

Szczecin prawo autorskie

Szczecin prawo bankowe

Szczecin prawo budowlane

Szczecin prawo celne

Szczecin prawo człowieka

Szczecin prawo dziecka

Szczecin prawo energetyczne

Szczecin prawo kanoniczne

Szczecin prawo konstytucyjne

Szczecin prawo konfliktów zbrojnych

Szczecin prawo lotnicze

Szczecin prawo medyczne

Szczecin prawo międzynarodowe

Szczecin prawo naukowe

Szczecin prawo o ruchu drogowym

Szczecin prawo o szkolnictwie wyższym

Szczecin prawo ochrony środowiska

Szczecin prawo podatkowe

Szczecin prawo prasowe

Szczecin prawo rolne

Szczecin prawo upadłościowe

Szczecin prawo wyznanioweWczytuję...
Wczytuję podobne domeny...